PRESS

 BRUZZ International - TV Report - September 2018

BRUZZ International - TV Report - September 2018

 Ethos Art & Culture - September 2018

Ethos Art & Culture - September 2018

 Alzheimer Belgium - September 2018

Alzheimer Belgium - September 2018

 Brussels Chronicle - August 2018

Brussels Chronicle - August 2018